Anderen zoeken vaak naar:
Schuldhulpverlening
Incasso

Sorteren op:
Relevantie
Toon meer resultaten (nog 4)
Nog niet gevonden wat je zocht? Probeer een andere zoekterm, verfijn je filters of neem contact met ons op.
Nog niet gevonden wat je zocht?
Probeer een andere zoekterm of verfijn je zoekopdracht.
Kan ik je ergens mee helpen? paul@edubookers.com 085-4019548
WhatsApp ons!
Ons WhatsApp nummer is
0613552914 (09:00 - 17:00).
Opslaan in telefoonboek.

 

Openen

Gratis incompany offerte!

Wil je een training met meerdere mensen tegelijk volgen? Dan kan het verstandig zijn om deze incompany te volgen. Niet alleen is de training dan op maat gemaakt, het kan ook aanzienlijk schelen in de kosten. Een incompany training kan al interessant zijn vanaf 4 deelnemers. Omschrijf hieronder zo specifiek mogelijk je trainingsbehoefte en wij zorgen voor maximaal 3 offertes van de beste opleiders, voor de beste prijs. Gegarandeerd!

Vanzelfsprekend is een aanvraag altijd gratis en vrijblijvend!

Vraag offerte aan

Debiteurenbeheer

Actief debiteurenbeheer - de basis
Consequente opvolging van debiteuren en actief debiteurenbeheer is uitermate belangrijk voor elk bedrijf en heeft een directe relatie tot inbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo. Wat is de actief debiteurenbeheer?

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden bieden enige bescherming in de contacten met opdrachtgevers en helpen conflicten te voorkomen. In de Algemene Vootrwaarden zijn wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk vastgelegd.

Belangrijk:
• Vermeld in de voorwaarden altijd eigendomsvoorbehoud.
• Vermeld ook de contractuele rente (per jaar) bij wanbetaling .
• Vermeld tevens de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele administratiekosten en geef duidelijk aan dat deze voor rekening van de opdrachtgever zijn.
• Bewijs dat deze overhandigd zijn door ze altijd als bijlage mee te sturen, te laten tekenen voor ontvangst of ze op de achterzijde van de overeenkomst mee te drukken en daarnaar te verwijzen.
• Geef aan binnen welke termijn klachten kunnen worden gemeld en een eventuele betwisting in behandeling wordt genomen.
• Door de algemene voorwaarden te deponeren bij de KVK of ter griffie van de rechtbank zijn ze altijd publiekelijk opvraagbaar en kan daarover geen geschil ontstaan.

Duidelijke offerte of overeenkomst
Ga altijd een schriftelijke overeenkomst aan, dit voorkomt problemen of zorg op zijn minst voor een schriftelijke bevestiging.

Belangrijk:
• Controleer vooraf met wie je zaken doet en wie je de opdracht geeft, is deze persoon wel handelsbevoegd?
• Zorg dat er geen afwijkende voorwaarden zijn of leg de afwijkingen vast -  zorg wederom voor een handtekening voor ontvangst.

Tijdig en correct facturen
Facturen moeten correct zijn, overzichtelijk en op tijd worden verzonden

Belangrijk:
• Zorg dat de factuur voldoet aan alle wettelijke eisen - kijk op de website van de Belastingdienst voor details omtrent Factuureisen.
• Verwijs in je factuur naar een offerte of overeenkomst
• omschrijf duidelijk het geleverde en voorkom daarbij het gebruik van vakjargon
• Geef aan binnen welke termijn een klant bezwaar kan maken.

Stuur een betalingsherinnering
Stuur de klant een eenvoudige betalingsherinnering waarin u verzoekt het factuurbedrag inclusief BTW per omgaande over te maken.

Belangrijk:
• Zorg dat alle details wederom correct zijn
• Indien je vermeldt binnen 14 dagen over te maken, dan betekent dat voor een debiteur een verlenging van de overeengekomen betalingstermijn.
• Je kan alvast aangeven dat bij uitblijven van de betaling rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Aanmaning versturen na verstrijken termijn betalingsherinnering
Stuur de aanmaning direct na de afloop van de termijn die in de betalingsherinnering is vermeld.

Belangrijk:
• Vermeld nooit 1e, 2e of 3e aanmaning. De debiteur verwachten dan dat er nog meerdere aanmaningen zullen volgen.
• Geef de debiteur nog maar 10 dagen de tijd om te betalen en verhoog de openstaande factuur met rente- en administratiekosten.
• Voer een leveringstop in.

Maak telefonisch contact
Er zijn debiteuren die pas betalen wanneer zij gebeld worden.Confronteer de klant met de achterstand, dit zet de meesten aan tot snelle betaling.

Belangrijk:
• Laat je niet verleiden tot vage toezeggingen van de debiteur.
• geloof niet meteen alle smoezen die opgevoerd worden
• Spreek een exacte datum af waarop het bedrag op uw rekening staat.
• Als er betalingsmoeilijkheden blijken te zijn, spreek dan een betalingsregeling af waaruit het commitment op korte termijn blijkt.

Ingebrekestelling
Als de klant nog steeds niet niet betaalt, dan stuur je een ingebrekestelling. Hierin kan je aangeven dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, als de betaling niet per omgaande wordt ontvangen.

Belangrijk:
• Vermeld hierbij dat de incassokosten en alle overige buitengerechtelijke incassokosten snel kunnen oplopen en voor rekening zijn van uw debiteur.

De incassoprocedure
Na aflopen van de termijn die is vermeld in de ingebrekestelling, geef je de vordering direct uit handen aan een incassobureau.

Belangrijk:
• Alle contacten verlopen nu via het incassobureau. U kunt de vordering niet zomaar intrekken of bij meerdere bureaus indienen.
• De incassokosten zijn voor rekening van uw debiteur hoe klein het bedrag ook is.
• Stop de procedure niet wanneer alleen de hoofdsom is ontvangen en niet de incassokosten. U bent dat namelijk met uw debiteur overeengekomen en u hebt uw debiteur daarop gewezen.

Meer kennis opdoen omtrent debiteurenbeheer
Neem contact met ons op over trainingen en opleidingen om meer kennis te krijgen en vaardigheden te leren om jouw debiteuren administratie te optimaliseren:

• Training Telefonisch Incasseren
• Training Debiteurenbeheerder
• Opleiding Creditmanagement
• Training Juridische Aspecten